.

.

Τετάρτη 15 Ιουλίου 2015

Ενημέρωση 15/07/2015

Στον παρακάτω πίνακα περιλαμβάνονται τα ονόματα των εκπαιδευόμενων (τα αρχικά) που ολοκλήρωσαν επιτυχώς τα εκπαιδευτικά προγράμματα που διεξήχθησαν το θερινό εξάμηνο του 2015 στο ΚΔΒΜ Κυθήρων. Για τις βεβαιώσεις θα ενημερωθείτε με νέα ανακοίνωση ή τηλεφωνική επικοινωνία όταν είναι έτοιμες.


Βασικά Αγγλικά (Α1)
50 ωρών
Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2)
25 ωρών
Επεξεργασία Κειμένου
50 ωρών
Διαδικτυακά εργαλεία
25 ωρών
        1.    ΑΝΔ ΔΗΜ
        2.    ΓΟΥ ΜΑΡ
        3.    ΜΑΝ ΘΑΝ
        4.    ΜΠΟ ΝΙΚ
        5.    ΠΑΠ ΠΑΝ
        6.    ΣΑΜ ΚΥΡ
        7.    ΤΣΑ ΙΩΑ
        8.    ΦΑΤ ΑΙΚ

          1.    ΔΑΠ ΜΑΝ
          2.    ΚΑΛ ΝΙΚ
          3.    ΚΟΥ ΠΕΛ
          4.    ΝΕΖ ΣΟΦ
          5.    ΠΑΥ ΑΙΚ
          6.    ΠΡΟ ΗΛΙ
          7.    ΤΣΙ ΑΘΗ
          8.    ΧΑΡ ΚΥΡ
          1.    LIS ELE
          2.    ΑΝΔ ΔΗΜ
          3.    ΓΕΡ ΚΥΠ
          4.    ΔΑΠ ΘΕΟ
          5.    ΚΑΛ ΓΕΩ
          6.    ΚΑΛ ΜΑΡ
          7.    ΛΟΥ ΓΕΩ
          8.    ΛΟΥ ΜΑ
          9.    ΜΠΑ ΔΗΜ
        10.  ΠΡΩ ΓΙΑ
        11.  ΡΟΥ ΚΟΣ
        12.  ΣΤΑ ΑΛΕΞ
          1.    LIS ELE
          2.    ΓΙΑ ΜΑΡ
          3.    ΔΑΠ ΜΑΝ
          4.    ΔΑΠ ΘΕΟ
          5.    ΚΑΛ ΓΕΩ
          6.    ΚΑΛ ΜΑΡ
          7.    ΜΑΓ ΚΩΝ
          8.    ΜΠΑ ΔΗΜ
          9.    ΠΡΩ ΓΙΑ
        10.  ΡΟΥ ΚΟΣ
        11.  ΦΑΤ ΣΤΑ