.

.

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ (Κ.Δ.Β.Μ.) ΚΥΘΗΡΩΝ

Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος Κυθήρων και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) παρατείνουν (για λίγους μήνες) τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Κυθήρων στο οποίο θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ.
Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Κυθήρων μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

Θεματική ενότητα
Πρόγραμμα:
ΩΡΕΣ
Νέες Τεχνολογίες

Τρίτη 17:00 – 20:00
Πέμπτη 17:00 – 19:00   
50
Γλώσσα και Επικοινωνία
Βασικά Αγγλικά (Α1)

Δευτέρα 17:00 – 20:00
Τετάρτη 17:00 – 19:00


50
Βασικά Αγγλικά (Α2)

Δευτέρα 20:00 – 22:00
Τετάρτη 19:00 – 22:00

50


Τα προσφερόμενα προγράμματα παρέχονται δωρεάν και μπορούν να τα παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε ηλικίας, μόρφωσης και εθνικότητας. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας.
Στο τέλος κάθε προγράμματος δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους .

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να καλείτε απογευματινές ώρες (17:30 – 20:30) με τον υπεύθυνο εκπαίδευσης στο τηλέφωνο 6988-746258 (Τάκη Παπαδημητρίου). 

Δηλώσεις συμμετοχής
Έντυπα αιτήσεων συμμετοχής υπάρχουν στο ισόγειο του Δήμου (Χώρα) και στο ΚΕΠ του Ποταμού τις ώρες λειτουργίας τους. Σε αυτούς τους χώρους θα παραλαμβάνονται από την Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2015 έως και τις 9 Οκτωβρίου 2015.
Την αίτηση μπορείτε να τη βρείτε και σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο του ΚΔΒΜ Κυθήρων  http://kythirakdvm.blogspot.gr/
Μετά τη λήξη της υποβολής των Αιτήσεων και βάσει του αριθμού των προτιμήσεων που θα συγκεντρωθούν για κάθε Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, θα ξεκινήσει η λειτουργία των Τμημάτων που θα προκύψουν από την επεξεργασία των Αιτήσεων και με την προϋπόθεση, βεβαίως, ότι υπάρχει επάρκεια σε εκπαιδευτικό προσωπικό, καθώς το τελευταίο επιλέγεται ανά Νομό από το Ίδρυμα Νεολαίας & Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.).
Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται σε αίθουσες σχολείων στη Χώρα.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας