.

.

Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2015

Έναρξη μαθημάτων


Στις 7 Δεκεμβρίου (Δευτέρα) θα ξεκινήσουν τα μαθήματα Αγγλικών στο ΚΔΒΜ Κυθήρων και στις 8 Δεκεμβρίου (Τρίτη) τα μαθήματα πληροφορικής. Τα μαθήματα θα γίνονται στη Χώρα, στο χώρο του Γυμνασίου – Λυκείου και θα τα παρακολουθήσουν όσοι υπέβαλαν σχετική αίτηση.
 
Δευτέρα (17:00-20:00) Αγγλικά
 
Τρίτη (17:00-20:00) Πληροφορική 
 
Τετάρτη (17:00-19:00) Αγγλικά
 
Πέμπτη (17:00-19:00) Πληροφορική

Σάββατο 17 Οκτωβρίου 2015

Ανακοίνωση 17/10/2015


Η ημερομηνία έναρξης των νέων τμημάτων δεν έχει καθοριστεί ακόμα από το ΙΝΕΔΙΒΙΜ γιατί εκκρεμούν διευκρινήσεις σχετικά με το θέμα της πιστοποιημένης εκπαιδευτικής επάρκειας (που αφορά τους εκπαιδευτές) και τη διαδικασία επεξεργασίας των στοιχείων της α φάσης του έργου. Τα θέματα αυτά σχετίζονται με το σύνολο του έργου των ΚΔΒΜ (σε όλη την Ελλάδα) και όχι με το ΚΔΒΜ Κυθήρων. Μόλις επιλυθούν τα προβλήματα θα ενημερωθείτε με νέα ανακοίνωση. Έτσι, δίνεται παράταση στην προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τους ενδιαφερόμενους μέχρι τις 30 Οκτωβρίου (Παρασκευή).

Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ (Κ.Δ.Β.Μ.) ΚΥΘΗΡΩΝ

Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ο Δήμος Κυθήρων και το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων (διά της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης και του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης) παρατείνουν (για λίγους μήνες) τη λειτουργία του Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Κυθήρων στο οποίο θα υλοποιηθούν εκπαιδευτικά προγράμματα Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων με εκπαιδευτικές δράσεις ΕΘΝΙΚΗΣ ΕΜΒΕΛΕΙΑΣ.
Στο Κ.Δ.Β.Μ του Δήμου Κυθήρων μπορούν να δημιουργηθούν τμήματα για τα ακόλουθα προγράμματα:

Θεματική ενότητα
Πρόγραμμα:
ΩΡΕΣ
Νέες Τεχνολογίες

Τρίτη 17:00 – 20:00
Πέμπτη 17:00 – 19:00   
50
Γλώσσα και Επικοινωνία
Βασικά Αγγλικά (Α1)

Δευτέρα 17:00 – 20:00
Τετάρτη 17:00 – 19:00


50
Βασικά Αγγλικά (Α2)

Δευτέρα 20:00 – 22:00
Τετάρτη 19:00 – 22:00

50


Τα προσφερόμενα προγράμματα παρέχονται δωρεάν και μπορούν να τα παρακολουθήσουν ενήλικες κάθε ηλικίας, μόρφωσης και εθνικότητας. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης και η υποβολή φωτοτυπίας της αστυνομικής ταυτότητας.
Στο τέλος κάθε προγράμματος δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης

Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων με τίτλο Πράξεων «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ7 και «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας & Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας» ΑΠ8, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους .

Για περισσότερες πληροφορίες, μπορείτε να καλείτε απογευματινές ώρες (17:30 – 20:30) με τον υπεύθυνο εκπαίδευσης στο τηλέφωνο 6988-746258 (Τάκη Παπαδημητρίου). 

Δηλώσεις συμμετοχής
Έντυπα αιτήσεων συμμετοχής υπάρχουν στο ισόγειο του Δήμου (Χώρα) και στο ΚΕΠ του Ποταμού τις ώρες λειτουργίας τους. Σε αυτούς τους χώρους θα παραλαμβάνονται από την Δευτέρα, 21 Σεπτεμβρίου 2015 έως και τις 9 Οκτωβρίου 2015.
Την αίτηση μπορείτε να τη βρείτε και σε ηλεκτρονική μορφή στον ιστότοπο του ΚΔΒΜ Κυθήρων  http://kythirakdvm.blogspot.gr/
Μετά τη λήξη της υποβολής των Αιτήσεων και βάσει του αριθμού των προτιμήσεων που θα συγκεντρωθούν για κάθε Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα, θα ξεκινήσει η λειτουργία των Τμημάτων που θα προκύψουν από την επεξεργασία των Αιτήσεων και με την προϋπόθεση, βεβαίως, ότι υπάρχει επάρκεια σε εκπαιδευτικό προσωπικό, καθώς το τελευταίο επιλέγεται ανά Νομό από το Ίδρυμα Νεολαίας & Διά Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ.).
Τα μαθήματα θα πραγματοποιούνται σε αίθουσες σχολείων στη Χώρα.

Θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας

Τετάρτη 15 Ιουλίου 2015

Ενημέρωση 15/07/2015

Στον παρακάτω πίνακα περιλαμβάνονται τα ονόματα των εκπαιδευόμενων (τα αρχικά) που ολοκλήρωσαν επιτυχώς τα εκπαιδευτικά προγράμματα που διεξήχθησαν το θερινό εξάμηνο του 2015 στο ΚΔΒΜ Κυθήρων. Για τις βεβαιώσεις θα ενημερωθείτε με νέα ανακοίνωση ή τηλεφωνική επικοινωνία όταν είναι έτοιμες.


Βασικά Αγγλικά (Α1)
50 ωρών
Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2)
25 ωρών
Επεξεργασία Κειμένου
50 ωρών
Διαδικτυακά εργαλεία
25 ωρών
        1.    ΑΝΔ ΔΗΜ
        2.    ΓΟΥ ΜΑΡ
        3.    ΜΑΝ ΘΑΝ
        4.    ΜΠΟ ΝΙΚ
        5.    ΠΑΠ ΠΑΝ
        6.    ΣΑΜ ΚΥΡ
        7.    ΤΣΑ ΙΩΑ
        8.    ΦΑΤ ΑΙΚ

          1.    ΔΑΠ ΜΑΝ
          2.    ΚΑΛ ΝΙΚ
          3.    ΚΟΥ ΠΕΛ
          4.    ΝΕΖ ΣΟΦ
          5.    ΠΑΥ ΑΙΚ
          6.    ΠΡΟ ΗΛΙ
          7.    ΤΣΙ ΑΘΗ
          8.    ΧΑΡ ΚΥΡ
          1.    LIS ELE
          2.    ΑΝΔ ΔΗΜ
          3.    ΓΕΡ ΚΥΠ
          4.    ΔΑΠ ΘΕΟ
          5.    ΚΑΛ ΓΕΩ
          6.    ΚΑΛ ΜΑΡ
          7.    ΛΟΥ ΓΕΩ
          8.    ΛΟΥ ΜΑ
          9.    ΜΠΑ ΔΗΜ
        10.  ΠΡΩ ΓΙΑ
        11.  ΡΟΥ ΚΟΣ
        12.  ΣΤΑ ΑΛΕΞ
          1.    LIS ELE
          2.    ΓΙΑ ΜΑΡ
          3.    ΔΑΠ ΜΑΝ
          4.    ΔΑΠ ΘΕΟ
          5.    ΚΑΛ ΓΕΩ
          6.    ΚΑΛ ΜΑΡ
          7.    ΜΑΓ ΚΩΝ
          8.    ΜΠΑ ΔΗΜ
          9.    ΠΡΩ ΓΙΑ
        10.  ΡΟΥ ΚΟΣ
        11.  ΦΑΤ ΣΤΑ

Ολοκλήρωση προγραμμάτων ΚΔΒΜ Κυθήρων


Πέμπτη 19 Φεβρουαρίου 2015

Έναρξη μαθημάτων στο ΚΔΒΜ Κυθήρων

Στις 24 Φεβρουαρίου (Τρίτη) θα ξεκινήσουν τα μαθήματα στο ΚΔΒΜ Κυθήρων. Τα μαθήματα θα γίνονται απογευματινές ώρες στη Χώρα (Γυμνάσιο) και η έναρξη τους ανά τμήμα θα γίνει σύμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
 
1ο τμήμα:
Βασικά Αγγλικά (Α1)
Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου
Ώρα: 19:00
2ο τμήμα:
Αγγλικά για τον τουρισμό (Α2)
Τετάρτη 25 Φεβρουαρίου
Ώρα: 17:00
3ο τμήμα:
Επεξεργασία Κειμένου
Τρίτη 24 Φεβρουαρίου
Ώρα: 19:00
4ο τμήμα:
Διαδικτυακά εργαλεία 
Τρίτη 24 Φεβρουαρίου
Ώρα: 17:00

Τα μαθήματα Αγγλικών θα γίνονται Δευτέρα και Τετάρτη.
Τα μαθήματα Πληροφορικής θα γίνονται Τρίτη και Πέμπτη.
Το αναλυτικό πρόγραμμα για κάθε τμήμα θα σας δοθεί στο πρώτο μάθημα.
Κ.Δ.Β.Μ. ΚΥΘΗΡΩΝ

Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2015

Δελτίο τύπου 14-01-2015


Τα μαθήματα στο ΚΔΒΜ Κυθήρων θα ξεκινήσουν μετά τις 25 Ιανουαρίου με απογευματινά τμήματα Αγγλικών και Υπολογιστών στη Χώρα σύμφωνα με το παρακάτω πρόγραμμα.

Αγγλικά: Δευτέρα & Τετάρτη
Υπολογιστές: Τρίτη & Πέμπτη

Θα ενημερωθείτε μόλις οριστικοποιηθεί το πρόγραμμα