.

.

Δευτέρα 17 Νοεμβρίου 2014

Ενημέρωση

ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗΣ ΔΗΜΟΥ (Κ.Δ.Β.Μ.) ΚΥΘΗΡΩΝ

Ενημερώνουμε όλους τους/τις ενδιαφερόμενους/ες ότι ενεργοποιήθηκε ο υπερσύνδεσμος ανίχνευσης εκπαιδευτικών αναγκών με σκοπό την καταγραφή των προτιμήσεων σας προκειμένου να συμπεριληφθούν στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό του ΚΔΒΜ Κυθήρων. Η συμπλήρωση του εργαλείου ανίχνευσης είναι εξαιρετικά σύντομη και ανώνυμη. Η διαδικασία ολοκληρώνεται με την επιλογή «καταχώρηση». Η εφαρμογή ανίχνευσης θα παραμείνει ανοικτή μέχρι το τέλος του έτους. Αφού ολοκληρωθεί η ανίχνευση των εκπαιδευτικών αναγκών θα διαμορφωθεί καινούργιο έντυπο αίτησης που θα συμπεριλαμβάνει τις προτιμήσεις που καταγράφηκαν. Σχετικά με τις αιτήσεις που συλλέχθηκαν κατά την πρώτη φάση έχουν γίνει οι απαιτούμενες ενέργειες προς το ΙΝΕΔΙΒΙΜ για την ενεργοποίηση των πρώτων τμημάτων και τη στελέχωση τους με εκπαιδευτές.

Στο προηγούμενο δελτίο τύπου έχουν προστεθεί υπερσύνδεσμοι με το περίγραμμα του προγράμματος σε όσα δεν υπήρχε (Αγροτική Επιχειρηματικότητα – Marketing Αγροτικών Προϊόντων, Αξιοποίηση της Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Φωτογραφία).