.

.
Ενημέρωση προς υποψήφιους εκπαιδευτές
Οι εκπαιδευτές αντλούνται από το υπάρχον μητρώο εκπαιδευτών του ΙΝΕΔΙΒΙΜ. Το μητρώο αυτό έχει δημιουργηθεί με προσκλήσεις – προκηρύξεις του ΙΝΕΔΙΒΙΜ ανά περιφέρεια. Όταν βγει  νέα πρόσκληση για εκπαιδευτές θα αναρτηθεί στο ιστολόγιο του ΚΔΒΜ  και  σε άλλα ιστολόγια ή ιστοσελίδες ενημέρωσης των Κυθήρων. Μέχρι τότε μπορείτε να δείτε την πιο πρόσφατη πρόσκληση εκπαιδευτών (δεν αφορά το Δήμο Κυθήρων) προκειμένου να ενημερωθείτε για τις ειδικότητες και τα απαιτούμενα προσόντα.